Používání elektronické pošty

Z SPŠ Mladá Boleslav - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Pro přístup k elektronické poště SPŠ můžete použít webového poštovního klienta (webmail) nebo lokálního poštovního klienta ve vašem počítači.

Základní údaje o elektronické poště SPŠ

E-mailový server SPŠ umožňuje koncovým uživatelům přistupovat do schránky např. pro čtení pošty, odesílat poštu a spravovat poštovní filtry (filtrování příchozí pošty). Všechny přístupy vyžadují autentizaci heslem (klasické přihlášení). Pro autentizaci je vyžadováno zabezpečené připojení SSL (TLS). Maximální velikost odesílaného i přijímaného e-mailu je 80 MB (je ale třeba si uvědomit, že při odesílání je celý e-mail převeden na text, proto např. 70 MB příloha může ve výsledku způsobit, že bude e-mail větší než 80 MB). Server automaticky odesílanou poštu elektronicky podepisuje (pozor – toto nenahrazuje klasický elektronický podpis), proto pro odesílání pošty prosím používejte e-mailový server SPŠ. Tím docílíte toho, že pro příjemce bude váš e-mail důvěryhodnější.

Zakázané přílohy

Poštovní server SPŠ z bezpečnostních důvodů odmítá doručit e-maily, které mají v přílohách spustitelné exe soubory, soubory dll knihoven a podobné soubory, obsahující často zákeřný kód. Kontrola na zakázané přílohy se neprovádí pro odesílanou poštu, tzn. že sice takový e-mail nemůžete obdržet, ale můžete ho odeslat. Nicméně nedoporučuji ukládat do e-mailu takové soubory, protože většina poštovních serverů v internetu kontrolu na zakázané přílohy provádí také. Pokud přesto potřebujete takový e-mail poslat, musíte inkriminovaný soubor zabalit do zašifrovaného archivu (nezapomeňte šifrovat i jména souborů). Heslo k archivu můžete klidně napsat do těla e-mailu. Nezašifrované archivy (i vnořené archivy nebo archivy se změněnou příponou) si poštovní server rozbalí a e-maily budou rovněž zahozeny.

Antivirová kontrola

Všechny přijímané i odesílané e-maily procházejí antivirovou kontrolou. Pokud kontrola odhalí přítomnost viru, poštovní server e-mail automaticky zahodí.

Kontrola nevyžádané pošty (spam filtr)

Největší množství elektronické pošty na internetu tvoří nevyžádaná pošta tzv. spam. Lokálně doručovaná pošta projde proto před doručením do uživatelské schránky důkladnou anti-spamovou kontrolou. V poštovní schránce existují dvě speciální složky: Spam a Ham. Pošta, která je vyhodnocena jako nevyžádaná je automaticky doručena do složky Spam. Poštu, která měla být vyhodnocena jako nevyžádaná, ale byla normálně doručena do složky Doručená pošta prosím přesuňte do složky Spam manuálně. Naopak poštu, která byla neoprávněně vyhodnocena jako spam prosím přesouvejte ze složky Spam do složky Ham. Na základě obsahu těchto složek se poštovní server v pravidelných intervalech učí správně rozeznávat vyžádanou poštu od té nevyžádané. Nevyžádanou poštu ve složce Spam není nutné ručně mazat. Všechny e-maily ve složce Spam starší 30 dnů (počítán datum doručení do složky) jsou automaticky promazávány.

Možnosti připojení

Webmail

Ve svém webovém prohlížeči zadáte do adresního políčka adresu https://webmail.spsmb.cz, do políčka „Uživatel“ zadáte své přihlašovací jméno (je stejné, jako vaše e-mailová adresa) a do políčka „Heslo“ zadáte vaše heslo. Webmail dále používáte jako normálního e-mailového klienta. Kromě standardní práce s poštou umožňuje tento webmail i konfiguraci uživatelských filtrů pro příchozí poštu a možnost konfigurovat sdílení vašich poštovních schránek s ostatními uživateli (Osobní nastavení/Složky/Sharing).

Klasický poštovní klient

Použití klasického poštovního klienta je vhodné na počítačích, ze kterých se často připojujete k poštovnímu serveru. Každý poštovní klient musí být nastaven podle následujících parametrů.

Nastavení příchozího serveru

Typ serveru (protokol): IMAP
Adresa serveru: mail.spsmb.cz
Port: 143 (explicitní šifrování) nebo 993 (implicitní šifrování)
Zabezpečení: explicitní TLS (při zvolení portu 143) nebo implicitní SSL/TLS (při zvolení portu 993)
Způsob autentizace: heslo (někde uváděno jako prosté či plaintext heslo nebo jako heslo/zabezpečený přenos)
Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa
Heslo: vaše heslo do pošty

Nastavení odchozího serveru

Typ serveru (protokol): SMTP Submission
Adresa serveru: mail.spsmb.cz
Port: 587 !!! Nepoužívejte prosím porty 25 a 465 – bude to sice fungovat i při použití těchto portů, avšak poskytovatelé a různé instituce často z bezpečnostních důvodů blokují připojování ke vzdálenému portu 25 !!!
Zabezpečení: explicitní TLS (rovněž uváděno jako STARTTLS)
Způsob autentizace: heslo (někde uváděno jako prosté či plaintext heslo nebo jako heslo/zabezpečený přenos)
Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa
Heslo: vaše heslo do pošty

Nastavení sieve serveru (konfigurace poštovních filtrů přímo z poštovního klienta)

Typ serveru (protokol): ManageSieve
Adresa serveru: mail.spsmb.cz
Port: 4190
Zabezpečení: explicitní TLS (rovněž uváděno jako STARTTLS)
Způsob autentizace: heslo (možnost použít stejné nastavení jako pro IMAP)
Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa
Heslo: vaše heslo do pošty