Vzdálený přístup k vašim souborům na školních serverech

Z SPŠ Mladá Boleslav - Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Vzdálený přístup k vašim souborům na školních serverech je umožněn prostřednictvím protokolu SFTP (neplést s FTP nebo FTPS). K přístupu potřebujete SFTP klienta.

Údaje pro připojení

Název serveru: titan.spsmb.cz
Port: 22
RSA otisk serveru: e4:d3:cb:0f:76:ec:c4:66:b3:12:f2:de:b1:86:6d:40
DSA otisk serveru: 83:0c:25:c7:6b:49:b5:bc:9e:b0:31:32:8e:c4:47:cc
Uživatelské jméno: stejné jako při síťovém přihlašování do Windows
Heslo: stejné jako při síťovém přihlašování do Windows

Postup připojení

Ve vašem SFTP klientovi vyplňte název serveru, port, uživatelské jméno a heslo. Během prvního připojení vám klient pravděpodobně zobrazí bezpečnostní upozornění a zeptá se, zda si přejete zapamatovat otisk vzdáleného serveru. Zkontrolujte předložený otisk s otiskem vystaveným na této stránce. Klient vám může zobrazit buď RSA nebo DSA otisk. RSA otisk ověřte oproti RSA otisku na této stránce, DSA otisk oproti DSA otisku na této stránce. Kontrola otisků je důležitá, protože zabraňuje příp. bezpečnostnímu narušení komunikace třetí stranou.

Připojení z Windows

V prostředí Windows je asi nejlepším bezplatným SFTP klientem WinSCP nebo FileZilla.

Připojení z Linuxu

V prostředí Linuxu lze použít některý ze standardních souborových manažerů nebo klienta FileZilla. Souborový manažer musí být nainstalován s podporou protokolu SFTP. Např. v aplikaci Nautilus stačí zadat umístění sftp://nazev_serveru

Připojení z Mac OS X

V prostředí Mac OS X lze použít např. klienta FileZilla.

Připojení z Androidu

V operačním systému Google Android můžete použít např. bezplatného klienta AndFTP. Stáhnout ho můžete standardně přes Google Play.

Připojení z Windows pomocí přednastaveného klienta

Pro rychlý přístup k vašim souborům z operačního systému Windows můžete využít přednastaveného klienta WinSCP. Tento klient je nakonfigurovaný a má již zapamatovaný otisk vzdáleného serveru. Stáhnout ho můžete v podobě ZIP archivu zde. Stažený archiv rozbalte a spusťte program WinSCP.exe. Poté postupujte podle následujících obrázků.